1.ศึกษาพื้นที่

ทางบริษัท พี.ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด จะทำการส่งทีมติดตั้งเครื่องอัดกระดาษพร้อมชุดสายพาน  ลงสำรวจดูพื้นที่ติดตั้งเครื่องจริงของลูกค้า   เพื่อทำการวางแผนขั้นตอนติดตั้งหรือแนวทางแก้ไขปัญหา  ที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งเครื่องอัดกระดาษพร้อมชุดสายพาน