2. จัดส่งสินค้า

หลังจากผู้ซื้อได้สั่งซื้อเครื่องอัดกระดาษพร้อมชุดสายพานกับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อย    เมื่อถึงกำหนดวันส่งเครื่องอัดกระดาษพร้อมชุดสายพาน ตามที่ผู้ขายได้แจ้งกับผู้ซื้อไว้   ผู้ขายจะทำการจัดส่งเครื่องอัดกระดาษพร้อมชุดสายพานไปที่พื้นที่ติดตั้งเครื่องจริงของผู้ซื้อ  พร้อมทีมติดตั้งของทางบริษัทฯ