3. ขั้นตอนติดตั้ง

เมื่อชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องอัดกระดาษเข้าพื้นที่ติดตั้งเครื่องจริงแล้ว  ทางทีมงานจะเริ่มติดตั้งเครื่องอัดกระดาษพร้อมชุดสายพาน  โดยใช้ระยะเวลาในการติดตั้งทั้งสิ้น ประมาณ 10 – 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ชิ้นส่วนต่างๆทั้งหมดเข้าถึงพื้นที่ติดตั้งจริง  ( ระยะเวลาติดตั้งอาจเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดการติดตั้งเครื่องอัดกระดาษพร้อมชุดสายพาน  ที่ต่างจากปกติ )