4. ติดตั้งระบบของเครื่องอัดกระดาษ

เมื่อติดตั้งตัวเครื่องอัดกระดาษพร้อมชุดสายพานเสร็จแล้ว  วิศวกรของบริษัทฯ จะมาทำการติดตั้งระบบการทำงานของตัวเครื่องอัดกระดาษพร้อมชุดสายพานด้วยคอมพิวเตอร์  และทดลองอัดกระดาษก่อนการส่งมอบเครื่องกับทางผู้ซื้อ